TRANSITARTE

2013

Client: Públic

Estat del projecte: Concurs

Coautor: Alfons Güell i Baró