PARC MARESME CIRCULAR

2018

Situació: Mataró (Barcelona)

Client: Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme

Estat del projecte: Concurs

Coautors: Josep M. Julià i Capdevila - Manuel Julià Verdaguer - Albert Clèries Vilamajó